Geuzenveld

Woningen aan het Willem Dreesplantsoen

Het plan omvat eengezinswoningen en portiekwoningen. De eengezinswoningen liggen aan het Willem Dreesplantsoen, de lange, brede as die het sterkste ordenende element in de wijk vormt. Deze groene, verkeersvrije zone verbindt de Tom Schreursweg met het bestaande groen aan de zuidrand van de wijk. 

 Om deze stedenbouwkundige ruimte, met voor hedendaagse uitbreidingswijken ruime maten, toch een acceptabel profiel te geven, is gekozen voor een woningtype met een hoogte van drie lagen aan de openbare zijde. Het lessenaarsdak heeft een flauwe hellingshoek van dertig graden. Het dak is iets doorgezet ten opzichte van de voorgevel, zodat de stedelijke ruimte aan de straatzijde nog sterker wordt begrensd. De woningstroken zijn in een strak ritme van 54 woningen aan elke zijde over de volle lengte van de as doorgezet met slechts tweemaal een onderbreking. 

   Belangrijk in het straatbeeld zijn de roestvaststalen luifels, ontworpen door Friso Kramer. 

   Ter plaatse van deze onderbrekingen zijn de hoekwoningen met een mooi vormgegeven entreepartij verbijzonderd. Alle kopgevels zijn in zwart metselwerk uitgevoerd en als zelfstandige schijf vormgegeven. Tussen deze schijven zijn de langsgevels uitgevoerd in de lichte verblendsteen. De ramen op de tweede verdieping van de woningen vormen een over de volle lengte van de gevel doorgezette strook, die de lengte van de as nog eens benadrukt. De overgangen tussen de verschillende woningen zijn herkenbaar aan de gekleurde strookjes ter plaatse van de woningscheidende wanden. De tweede verdieping heeft vierkante ramen in een ononderbroken ritme. 

   De woningen aan de noordzijde van de Tom Schreursweg hebben een gebogen gevelwand, die de lange centrale ruimte van het stedenbouwkundig plan aan de noordzijde beeindigt. Het vier verdiepingen hoge blok is ter plaatse van de middenas onderbroken. Voor de gebogen wand is een scherm geplaatst van stalen kolommen en liggers waarop de balkons rusten. Dit scherm geeft de gevel extra diepte. De onderzijde van de balkons zijn in verschillende kleuren geschilderd. 

   Ter plaatse van de onderbreking in het gebogen blok hebben de woningen extra balkons gekregen die beide helften van het blok koppelen, en tevens de doorgang tussen de blokken ruimtelijk veraangenamen.

   Aan de zuidrand van de Tom Schreursweg liggen rechte stroken. Deze blokjes van vier lagen hoog hebben een heldere gevelopbouw met drie, door verticale glasstroken herkenbare portieken. De centraal in het blok gelegen woningen hebben strookvensters, terwijl de kopwoningen als beeindiging van de strook juist losse ramen hebben. Op de kopgevels van de blokjes aan de parkzijde zijn kleine balkonnetjes aangebracht. De blokjes langs de Tom Schreursweg hebben een accent gekregen in de vorm van een entreepartij voor de kopwoningen op de verdieping. Een trap met een betonnen luifel en een betonnen scherm aan de zijkant leidt hier naar de voordeur van de woning. Deze ingreep leidt tot een waardevolle verlevendiging van de kopgevels en het begin van het Willem Drees plantsoen wordt hiermee geaccentueerd.