Confuciusbuurt

Herstructurering Confuciusbuurt

De Confuciusbuurt ligt in Geuzenveld, onderdeel van de Westelijke Tuinsteden.De nieuwe bebouwing wordt gebouwd in het bestaande patroon van de strokenverkaveling. Op de plaats van de 5 lagen hoge portiekflats komen stroken met eengezinswoningen. Tussen de eengezinswoningen komen stroken met openbaar groen. Het wordt een ruim opgezet deel van de wijk met grondgebonden woningen, veel groen en een hechte relatie tussen de woningen en de openbare ruimte.

De bouwblokken krijgen om en om een bijzondere kopbebouwing waardoor de smallere kop van de hoekbebouwing bepalend wordt voor het straatbeeld. In de kop worden woon-werkwoningen opgenomen. De Descartesstraat verdwijnt, daarvoor in de plaats komt een groenstrook met kleinschalige gestapelde blokjes en een langzaam verkeersroute.De portiekflats aan de hoven ten noorden van de nieuwbouw blijven gehandhaafd en worden gerenoveerd. Het woonwijkje ten zuiden van de Socratesstraat dat bestaat uit laagbouwwoningen en beneden-bovenwoningen heeft een sterke en positieve uitstraling. Deze woningen worden waar nodig samengevoegd en opgeknapt.De eerste fase van het project is opgeleverd in 2010.De tweede fase wordt begin 2014 opgeleverd.


De bewoners van de eengezinswoningen parkeren in een afsluitbare parkeerstraat achter de woningen. De verharding in de groenstroken kan beperkt blijven. Gestreefd is naar een kwalitatief hoogwaardig maar 'rustig' architectonisch beeld. Het materiaalgebruik is afgestemd op de omgeving met als belangrijkste karakteristieken rode baksteen en langskappen met keramische pannen.