Transvaal

Herstructurering stadswijk


In de Haagse stadsvernieuwingswijk Transvaal is een uitgebreide herstructurering in uitvoering. Dit bouwplan aan de Kempstraat en de De la Reyweg maakt daar deel van uit. Een belangrijke doelstelling is de vervanging van een deel van de gestapelde bouw met 100% sociale huurwoningen in een meer gedifferentieerd woningaanbod.
De structuur met traditionele min of meer gesloten bouwblokken is gehandhaafd. Het stratenplan is gewijzigd waardoor de bouwblokken een diepte krijgen die geschikt is voor eengezinswoningen met tuinen. Er worden uiteenlopende types eengezinswoningen gerealiseerd, met tuin of terras, met werkruimte op de begane grond en gebouwd parkeren.

Op de kruising van de Kempstraat en de De La Reyweg komt een plein met winkels en bedrijfsruimtes dat de entree naar de wijk markeert. Hier bestaan de gevelwanden uit gestapelde bouw van vier lagen met op de hoeken een verhoging tot zes lagen. In aansluiting op de omgeving refereren de bouwblokken architectonisch aan de Haagse school. De gevels hebben door de toepassing van erkers, gemetselde bloembakken en speciale hoekwoningen een gevarieerd beeld.
Het parkeren is voor een groot deel opgelost in de bouwblokken; een souterrain onder de gestapelde bouw en woon-werkwoningen met gebouwd parkeren aan de Kempstraat.