Transvaal
bouwblok B met eengezinswoningen, woon-werkwoningen en parkeerstraat