Gerard Dou-buurt

Nieuwe invullingen in bestaand stedelijk weefsel

Het project bestaat uit 11 locaties, waaronder twee hoeklocaties. Een locatie is gecombineerd met het te renoveren pand Sarphatipark 95/97. Een aantal locaties heeft winkels en bedrijfsruimtes op de begane grond, de verdiepingshoogte is hier in dat geval 4 meter. In het bouwblok tussen de Albert Cuypstraat en de Govert Flinckstraat wordt het binnenterrein geheel bebouwd met winkels en bedrijfsruimtes, het stedelijke dak. Hierop komen terrassen voor de woningen op de eerste verdieping.

Gezocht is naar een flexibel schema voor zowel de plattegronden als de gevels waarop per locatie gevarieerd kon worden. In de meeste locaties is het uitgangspunt een standaard beuk van 3m20 waarin het trappenhuis, de badkamer, het toilet en de keuken worden ondergebracht. Naast deze beuk met voorzieningen komt een vrije beuk met twee of meer kamers, die naar gelang de breedte van de locatie een andere maat heeft. Zo zijn met een zelfde principe 2-, 3- en 4 kamerappartementen ontwikkeld. In de vrije beuk is een open ruimte van de voor- naar de achtergevel; de vertrekken kunnen door middel van schuifwanden worden samengevoegd of van elkaar gescheiden. Er wordt op deze manier geprofiteerd van zon en licht van beide gevels. De bewoner kan zelf het gebruik en de relaties tussen de kamers bepalen. Het balkon ligt aan de zonzijde van de vrije beuk; dit kan de voor- of de achtergevel zijn. De woningen hebben een grote ruimtelijkheid door de toepassing van schuifwanden, grote glasvlakken en het rondloopprincipe.

Het open trappenhuis ligt in de meeste locaties aan de voorgevel; het is een licht trappenhuis met een goed beloopbare trap. Op de verdiepingen ontstaat zo een gemeenschappelijke ruimte met direct contact met de straat. Achter het trappenhuis liggen de bergingen zodat er geen blinde gevelvlakken voorkomen. De vierde verdieping springt terug over de gehele breedte; hier liggen jongeren woningen.

Het project is uitgevoerd in twee kleuren baksteen. De gemetselde borstwering op de vierde verdieping sluit aan op de bestaande kroonlijsten, de begane grond is extra hoog net als de meeste bestaande belendingen. De begane grond volgt de rooilijn zodat op voetgangersniveau de straatwand continu is. Hoe verschillend de locaties ook zijn voor wat betreft bouwhoogte, orientatie en functie begane grond ze hebben toch een zekere gelijkenis, een soort familietrekjes.