Wijdeveldblok

Woongebouw en moskee

Het gebouw ligt aan de Insulindeweg in de Indische buurt ter plaatse van het voormalige Wijdeveldblok vlakbij het Muiderpoortstation. De sloop van dit blok was noodzakelijk vanwege de slecht bouw- en woontechnische staat. De eerste fase bestaat uit een woongebouw met verhoogde kop aan de Insulindeweg en een klein blok aan de Toministraat. Op de hoek met de Celebesstraat ligt als een scharnierpunt tussen de twee straten een wigvormig open trappenhuis.

Het blok dat in de eerste fase is gebouwd omvat 46 woningen; de woningen aan de galerij op de vierde verdieping zijn geschikt voor ouderen en mindervaliden. De overige woningen zijn bereikbaar via een portiekontsluiting. De gevels zijn horizontaal geleed met bandramen en open trappenhuizen als vertikaal accent. In de plint met een extra grote verdiepingshoogte zijn winkel- en bedrijfsruimtes opgenomen. Ook de woningen op de begane grond hebben een extra grote verdiepingshoogte. De woningen in de verhoogde kop hebben een serre aan het spoor met een prachtig uitzicht over de stad. De bergingen liggen geheel uit het zicht in een souterrain achter de trappenhuizen.

Het blok uit de tweede fase bestaat uit een moskeeruimte op de begane grond, 20 driekamerwoningen en een 6-kamerwoning. De moskee is gerealiseerd als vervanging van het oude schoolgebouw aan de Toministraat dat als moskee te klein geworden was. Het ontwerp is gemaakt in samenspraak met vertegenwoordigers van de Marokkaanse gemeenschap. De entree is een brede, langgerekte ruimte aan de voorgevel, ruim genoeg om een groot aantal mensen te ontvangen. De verbindingswand met de grote gebedsruimte kan geheel open worden gezet. De grote gebedsruimte is 450 m2 groot en 5 m. hoog. Bij bijzondere gelegenheden zullen ruim driehonderd mensen van deze ruimte gebruik maken. Langs de gevels zijn daklichten gemaakt waardoor de gevels aan de binnenzijde aangelicht worden. De inrichting (vloerbedekking, kroonluchters en lambrizering) is door de gebruikers uitgekozen. Op de eerste verdieping bevinden zich een kleine gebedsruimte en een aantal klaslokalen. In het gevelontwerp is ernaar gestreefd de bijzondere functie van de moskee op bescheiden wijze tot uitdrukking te laten komen. Het materiaalgebruik van de gevels sluit aan op de eerste fase, zwarte baksteen en licht stucwerk. De moskee is herkenbaar aan een onderverdeling in een regelmatig ritme van verticale, open en gesloten stroken. Met korte galerijen aan de achtergevel wordt aangesloten op het reeds in de eerste fase gerealiseerde trappenhuis met lift. Al deze 3 kamerwoningen zijn geschikt voor ouderen.