Oostoever

Woningbouw aan de Sloterplas

Het plangebied Oostoever maakt deel uit van de westelijke tuinsteden van Amsterdam. Het ontwerp is gekozen na een meervoudige opdracht en wordt gekenmerkt door een open verkaveling van vrijstaande volumes in het groen. In de noordzuid richting lopen smalle autovrije groenstroken. De woonstraten met langsparkeren liggen daar loodrecht op. De bouwblokken zijn opgebouwd uit verschillende woningtypes die met elkaar een ensemble vormen. Het ensemble is als een eenheid ontworpen, waarbinnen alle woningen een grote privacy en een zo goed mogelijke bezonning hebben. Bijna alle woningen in de ensembles zijn grondgebonden: ze hebben hun voordeur aan de straat.

Door patiowoningen, eengezinswoningen en uiteenlopende types terraswoning op verschillende manieren te schakelen en te stapelen is het mogelijk om een vrij hoge dichtheid te bereiken: 68 woningen per hectare. Alle ensembles zijn verschillend; met een beperkt aantal woningtypes is door variatie in stapeling en schakeling een gevarieerd straatbeeld ontstaan. Twee van de ensembles beschikken over een parkeergarage onder het middengedeelte van het blok. Door een ensemble weg te laten ontstaat een buurtpleintje.