Oeverpad

Woningbouw aan de Sloterplas

Wolken, reflectie, buitenhuizen met de kleuren van de lucht; wit, grijs, zilver, glas spiegelend en zwart glanzende torens voor trap en lift. Regenwater stroomt langs deze torens naar reservoirs voor de watertuin. Gebouwen los, als groep vrijstaand, met hiertussen doorzicht van tuin naar park en water.

Deze watertuin van waaruit de losse gebouwen lijken voort te komen geeft een binnenwereld die vanuit de woningen sterk voelbaar is. Deze tuin is door openingen en doorzichten van buiten zichtbaar. Het is een beschutte omgeving waar je met je gasten naar toe gaat, waar planten, dieren en mensen hun leefwereld kunnen vinden. De Sloterplas is vanuit elke woning zichtbaar. Het is een plek waar je de zon op ziet komen in het oosten en onder ziet gaan in het westen.

Wonen tussen de bomen, met uitzicht op het park en water en een tuin. Coulissen van het landschap zorgen ook voor beschutting en privacy in woning en gemeenschappelijke tuin.

Collectieve gebouwengroep met tuin en private woningen naar wens bewoners. De samenhang tussen individuele wensen en de grotere gebouwen is in vele variaties telkens weer aanwezig. Er zijn kleine- en grote units, woningen met dubbele verdiepingshoogte, penthouses, van atelier tot gezinswoning.

Woninggrootte, type interieur en glas in de gevel zijn naar wens te kiezen. Ritmes van vaste kern en gevel vallen steeds weer samen. De draagconstructie (kolommen en penanten) en standleidingen in het midden, geeft een grote vrijheid in grootte en hoogte van het appartement een daarmee aan de inrichting.

Ruimte aan de gevel is ontworpen als verblijfruimte. Royale glazen schuifwanden maken het mogelijk om licht, uitzicht en ventilatie aan te passen. Er is keuze van het glas; helder, halfdoorzichtig of ondoorzichtig glas, steeds in hetzelfde kozijn. Vloerverwarming, zwevende dekvloeren en dikke muren zorgen haast ongemerkt voor een prettig klimaat.

Grootte, materiaalgebruik en ritmering van de gebouwde volumes houden verband met elkaar. - grijs licht glinsterende baksteen voor de woonblokken samen met - glazen schuifwanden in gevel (glastype naar keus), en witte zonneschermen - wit geglazuurde bakstenen voor de lange wanden van de patiowoningen - zwart gepolijst basaltbeton voor trap en lifttorens

Het ritme van de openingen tussen de torens zorgt behalve voor uitzicht op bomen en water ook voor afwisseling tussen donkere en lichte delen van de tuin. Deze tussenruimtes zijn nauwelijks merkbaar lichtdoorschijnend, maar tussen licht en donker bij het dalen van de zon scherp aftekenend tegen de lucht, elementen in zilver, kleurrijk als herinnering.

Het plan is uiteindelijk niet uitgevoerd.