Parkwijk-Zuid

Uitbreidingswijk te Leidsche Rijn, Utrecht

Parkwijk is een onderdeel van Leidsche Rijn, het nieuwe stadsdeel van de gemeente Utrecht. Parkwijk-zuid bestaat uit een aantal buurten rondom het centraal gelegen Archeologiepark. Een van deze buurten is de Velden.

Het stedenbouwkundig plan bestaat uit een netwerk van verbindingen op twee schaalniveaus: de binnen- en de buitenwereld. De buitenwereld wordt gevormd door de noord-zuidstraten, de parkrand, de zuidoever en de Parklaan, die haaks op de straten het plangebied doorsnijdt. De zes bomenpleinen waar geparkeerd wordt vormen het intermediair tussen de buiten- en de binnenwereld. Ze liggen telkens tussen twee straten en vormen een verspringend patroon van bladerkronen. De woonpaden en de erven vormen een kleinschalig netwerk, dat door de straten en de bomenpleinen ontsloten wordt. Deze binnenwereld contrasteert met de buitenwereld in schaal en sfeer, is autovrij en vormt het interieur van de woonbuurt.

De velden met laagbouwwoningen worden begrensd door de straten en de bomenpleinen. De woningen staan direct met hun voorgevel aan de openbare straat en aan de pleinen. De gevels aan de noord-zuidstraten hebben door de toepassing van rood-oranje keramische tegels een opvallend kleuraccent gekregen. Binnen de velden is de overgang van de woning naar het openbaar gebied informeler door voortuinen met groene hagen. De groene en ontspannen binnenwereld van woonpaden, achterpaden, voortuinen en erven met kleine speelplekken is autovrij en contrasteert met de meer formele wereld van de straten en parkeerpleinen.

Aan de speelpleintjes liggen rondom woningen met de voorgevel naar het pleintje gericht, aan de korte zijden is een patiowoning met twee voorkanten ontworpen, zowel gericht op het pleintje als op de straat. Aan de zuidzijde van elk veld is een speciaal woningtype met dakterras ontworpen, dat de privetuinen afschermt van het bomenplein. Aan het woonpad liggen eenlaagse patiowoningen met een extra hoge woonkamer, geschikt voor ouderen en minder-validen.