Gerberastraat

Woongebouwen in het water

Aalsmeer ligt in een waterrijke omgeving, het hoogteverschil tussen land en water bedraagt vaak niet meer dan enkele decimeters. In het ontwerp voor de Gerberastraat speelde water een belangrijke rol.
In samenspraak met het hoogheemraadschap is de bergingscapaciteit van het oppervlaktewater vergroot. De verschillende woonblokken staan allemaal in of aan het water en alle woningen kijken uit op het water.
Acht kleine bouwvolumes zijn twee aan twee gegroepeerd aan een gezamenlijk binnenplein. Via luchtbruggen zijn de blokken met elkaar verbonden. Om voor alle woningen een directe relatie met het water mogelijk te maken zijn twee ondergrondse parkeergarages gebouwd.
Omdat de locatie grenst aan de N 201, een drukke provinciale weg, is de bebouwing langs de provinciale weg door middel van een beglaasde serre van het verkeerslawaai afgeschermd. In de vide tussen de voorgevel en het geluidsscherm liggen de trappenhuizen en de galerijen.
De maisonnettes op de begane grond vouwen over de ondergelegen parkeergarage heen en liggen daardoor direct aan het water.