Eilandenwijk

Woningen in De Aker

De 149 eengezinswoningen zijn gegroepeerd in 15 rijen, varierend in aantal van 5 tot 21 woningen. Deze staan verspreid over deelgebied 5 en 6 van De Aker. Het stedenbouwkundige plan gaat uit van diversiteit. Samen met de stedenbouwkundige, de architecten van de overige woningen en de landschapsarchitect is op een aantal punten gestreefd naar samenhang. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de materiaalkeuze en de overeenkomende dakhellingen. De 15 rijen vertonen onderling een sterke samenhang. Bij elk daarvan zijn drie onderdelen te onderscheiden: een plint ter plaatse van de straat- en kopgevels, een bakstenen volume en een bovenbouw. In de plint zijn entreedeuren, garagedeuren en glaspuien opgenomen. Binnen deze plint is de individuele woning te herkennen, terwijl het bouwblok toch een geheel is. De vier rijtjes in het westen aan de Hebridenlaan bestaan elk uit vijf woningen. Ze zijn geschakeld aan de rijtjes van andere architecten door middel van een lage tussenbouw aan het einde van het rijtje. Zo wordt een lange reeks gevormd, waarbij duidelijke groepen woningen te onderscheiden zijn. De woningen hebben op het westen een tuin aan het water. De tuin ligt lager dan de entree van de woning. Door het hoogteverschil te benutten in de woning wordt een extra hoge woonkamer verkregen. De eetkamer op de eerste verdieping heeft een open verbinding met de woonkamer middels een vide. Door een hoge pui in de achtergevel heeft men uitzicht op het water. Een optionele loopbrug over de vide naar een balkon maakt een directe verbinding met buiten mogelijk. Een groot raam in de voorgevel zorgt voor een ruim zicht vanuit de eetkamer. De slaapverdieping bevindt zich onder het lessenaarsdak en heeft een dakterras op het oosten. De twee rijen aan de Shetlandlaan en aan de Whalsaystraat bestaan uit een woningtype dat vergelijkbaar is met het bovenstaande woningtype. In het oosten aan de Akersluisweg bevinden zich twee rijen met dijkwoningen. Ze bestaan uit vier bouwlagen. De woningentree op het niveau van de dijk ligt op de eerste verdieping. Door de nis waarin de garage- en entreedeur liggen, wordt enige afstand geschapen tussen de woning en de straat. Achter de garage ligt de eetkeuken die middels een vide in contact staat met een bovengelegen woonverdieping. Vanaf de woonverdieping heeft men een wijds uitzicht naar het landelijk gebied en de Slotervaart in het westen, maar ook naar de ecologische zone in het oosten. De tuinkamer ligt met een zijde tegen de dijk aan. De achtertuin ligt op het westen en grenst aan het water van de ecologische zone. De rijtjes aan de Colonsaystraat, Wolinstraat en Falsterstraat zijn van twee zijden bereikbaar. In de zuidtuin is de mogelijkheid tot parkeren naast de berging. De entreedeur bevindt zich aan de noordzijde van de woning. Ook bij dit type liggen de entreedeuren iets terug en maken zo een overdekt overgangsgebied tussen de woning en de straat. Hierdoor wordt een hoekraam in de keuken mogelijk, waardoor de bewoners beter zicht op straat hebben. Op de tweede verdieping onder het lessenaarsdak bevindt zich een kamer bij het dakterras dat op het zuiden georienteerd is. De grote glaspuien van deze verdieping zijn voorzien van beweegbare lamellen als zonwering. De overige rijen woningen in het middengebied zijn varianten op het bovenstaande type. Een verschil is de dakvorm. De tuinen op het zuiden grenzen aan een hof waar de bewoners kunnen parkeren. De hoeken van deze rijtjes zijn verbijzonderd en deze woningen hebben een dakterras op de tweede verdieping.