Pendrecht

Herstructurering Herkingenbuurt

Pendrecht is in de jaren '50 ontworpen door Lotte Stam-Beese. Zij ging uit van de wijkgedachte met een belangrijke rol voor het openbaar groen. Kenmerkend is de herhaling van een 'wooneenheid' (stempel): twee stroken van drie en vier lagen in noord-zuidrichting en drie tweelaagse stroken in oost-westrichting gegroepeerd rond een gemeenschappelijke tuin. De verschillende woningtypes bieden ruimte aan verschillende gezinssamenstellingen. Door de stempels te spiegelen ontstond een systematische variatie in straten, ruimten, bebouwingsprofielen en groen.
De Herkingenbuurt is het noordoostelijke deel van Pendrecht. Een gedeelte van de woningvoorraad voldeed niet meer aan de huidige eisen wat betreft bouwkundige staat, woninggrootte en woningtypologie.


De eigenaar van deze woningen 'De Nieuwe Unie' besloot tot sloop en nieuwbouw. Met de wens om de buurt aantrekkelijker te maken voor jonge gezinnen werd gekozen voor hoofdzakelijk eengezinswoningen met tuin. In de stedenbouw van Lotte Stam-Beese is dit een nieuw woningtype en krijgt het openbaar groen een andere functie. Voor een groot deel van de bewoners was het openbaar groen voorheen compensatie voor het niet hebben van een eigen tuin, terwijl het nu een aanvulling op de eigen tuin wordt.
Aan het nieuwe stedenbouwkundige plan liggen eigenschappen van de bestaande stedenbouw ten grondslag. In het noorden worden twee delen van het stempel gesloopt, maar door te bouwen in de 'footprint' van die bebouwing blijft de karakteristieke stempelstructuur behouden. Daardoor blijven de doorzichten van straat naar gemeenschappelijke tuin aanwezig.


De middenzone ten zuiden van de Herkingenstraat bestond uit afwijkende stempels met tweelaagse bebouwing: eengezinswoningen die rond een pleintje met bomen gegroepeerd waren. Tussen deze bebouwing lag een openbare ruimte met groen die aan drie zijden door achtertuinen begrensd werd. Voor deze middenzone is een nieuw element in Pendrecht geintroduceerd: het gesloten bouwblok. Hierin liggen eengezinswoningen met tuinen die afgeschermd zijn van de openbare ruimte en starterswoningen met een loggia. De bouwblokken worden afgewisseld met twee groene pleinen die het verlies aan openbaar groen compenseren.