Pedagogenbuurt
stedenbouwkundige opzet: groene parkstroken, pleintjes en bestaande boomgroepen