Pedagogenbuurt

Stedelijke herstructurering

De nieuwbouw in de Pedagogenbuurt maakt deel uit van de herstructurering van de wijk Zuilen die midden jaren negentig is gestart. De wijk Zuilen, die begin vorige eeuw werd gebouwd ten zuidoosten van het dorp Oud-Zuilen, was een fabrieksdorp vlakbij grote bedrijven als Werkspoor en Demka. De wijk ligt dichtbij het stadscentrum, maar ook dicht bij de landelijke omgeving van de Vecht. Door de ligging, maar met name ook door de inrichting, wordt de nieuwe Pedagogenbuurt een zeer groen gebied in het noordelijke gedeelte van de wijk Zuilen, voorzien van brede parkstroken en groene pleintjes.

De parkstroken en pleintjes verdelen de buurt in acht bouwblokken, die zijn opgebouwd uit zeer verschillende woningtypen. Twee bouwblokken bestaan uit gestapelde appartementen, de overige bouwblokken bestaan uit eengezinswoningen die zoveel mogelijk twee orientaties hebben. Een op de mooie openbare groenstroken en de groene pleintjes en een meer intieme orientatie op de binnentuin. Het parkeren is geintegreerd in de woonblokken: de parkstroken en groene pleintjes zijn autovrij waardoor kinderen veilig voor de deur kunnen spelen. De bestaande bomen in de wijk hebben de plaats van de groene pleinen en van de parkstroken bepaald en zijn waar mogelijk gehandhaafd. De ligging en de inrichting hebben terecht geleid tot de naam 'Groen Zuilen' voor deze wijk.