Kinkerbuurt

Drie binnenstedelijke bouwlocaties

Als gevolg van de sloop van negentiende-eeuwse woningen en bedrijfsgebouwen, is in de Kinkerbuurt in Amsterdam ruimte vrij gemaakt voor sociale woningbouw, een voorziening voor naschoolse kinderopvang en een pleintje. Uitgaande van de bestaande stedenbouwkundige structuur van gesloten bouwblokken, is - om benauwde hoekoplossingen te vermijden - gekozen voor een zo open mogelijke verkaveling. Een uitgangspunt dat meer schatplichtig is aan de hoekoplossingen in de rijkere negentiende-eeuwse buurten, dan aan het Nieuwe Bouwen. De woningen aan de Douwes Dekkerstraat en Schimmelstraat hebben een gemeenschappelijke binnentuin en grote, op het zuiden en westen, georienteerde balkons aan de straatzijde. Op de hoek bevindt zich een glazen trappenhuis met een rondgaande stalen trap. De woningen worden door korte galerijen ontsloten. In de woningen ligt de nadruk op licht en ruimtelijkheid. Door de voorzieningen in de keuken aan de galerijzijde te situeren, ontstaat een open plattegrond met een grote mate van privacy. Met behulp van schuifwanden kunnen de afzonderlijke vertrekken worden samengevoegd tot een gedeelde woonruimte met twee slaapnissen en een keukennis. In de woningbouw is op de begane grond een naschoolse opvang ondergebracht. De ruimte is in drie zones onderverdeeld: een middengebied voor gezamenlijke activiteiten; de ingangen met de voorruimten en nissen aan de straatzijde om te spelen en te werken; de voorzieningen aan de tuinzijde; en kan met behulp van schuifwanden met draaiende delen worden gesplitst in een deel voor jonge en een deel voor oudere kinderen.

De woningbouw aan de Bellamystraat vormt, samen met een bestaand bedrijfsgebouw, een nieuw pleintje met in het midden een grote kastanjeboom. De woningen aan het plein worden ontsloten vanaf een rechte steektrap die dwars door het gebouw heen snijdt. De verschillende woonruimten zijn gegroepeerd rond een kern, waarin de keuken en de sanitaire voorzieningen zijn ondergebracht.

De gevels zijn uitgevoerd in witte baksteen met een plint van grijze baksteen. De houten kozijnen zijn wit met donkergekleurde draaiende delen, met uitzondering van de kozijnen in de plint die evenals de draaiende delen donker van kleur zijn.