Hordijkerveld

appartementengebouwen De Hoek en Om de Hoek

In de naoorlogse wijk Hordijkerveld in IJsselmonde is dit project een van de stedelijke vernieuwingsplannen. Op de plaats van de voormalige Huniaflat en directe omgeving zijn twee nieuwe gebouwen gesitueerd: een appartementengebouw en een woongebouw voor ouderen met een wintertuin. Het appartementengebouw en het woongebouw zijn als een ruimtelijk geheel ontworpen; beide gebouwen staan aan een binnentuin en hebben een markante kop aan de Reyerdijk. Het appartementenblok wordt aan de Huniadijk, de oostzijde, ontsloten; de begane grondwoningen zijn direct vanaf de straat bereikbaar, de overige woningen bereiken via trap of lift en een korte galerij hun voordeur. Op de begane grond is plaats gemaakt voor een grote, gezamenlijke fietsenberging en een directe verbinding met de tuinzijde waar zich ook de parkeerplaatsen voor de bewoners bevinden. De terrassen van de woningen op de begane grond zijn door middel van een gemetselde bloembak afgescheiden van de openbare ruimte. Bezoekers parkeren voor het gebouw, aan de Huniadijk. Het woongebouw bestaat uit drie gebouwvolumes met een gemeenschappelijke beglaasde wintertuin van waaruit de woningen ontsloten worden. De wintertuin fungeert als een overdekte gemeenschappelijke ruimte waar de bewoners activiteiten kunnen organiseren. Alle woningen voldoen aan de eisen voor aanpasbaar bouwen: een directe verbinding tussen woonkamer en slaapkamer, een verbinding tussen slaapkamer en badkamer, een aansluitmogelijkheid voor een tweede toilet en een goed toegankelijke buitenruimte. De materiaal- en kleurkeuze voor de buitengevels is zodanig dat de gebouwen enerzijds aansluiten op de omgeving en anderzijds toch een eigentijdse uitstraling hebben. De gevels van de gebouwen zijn samengesteld uit houten kozijnen met houten voordeuren en draai-kiepramen aan de galerijzijde, grote aluminium schuiframen met lage borstwering aan de tuinzijde en houten puien met terrasdeuren en ter plaatse van het balkon. Het metselwerk is lichtrood, met een gelijkgekleurde voeg. Het prefabbeton van galerij, balkon en verticale banden tussen de kozijnen is hardsteenkleurig. Op de kopgevel aan de Reyerdijk zijn in een regelmatig patroon gierzwaluwkastjes ingemetseld. Het openbaar groen (ook de binnentuin) wordt volledig heringericht met behoud van zoveel mogelijk bestaande bomen. Tussen de nieuwe woningen en de Hordijk wordt een vijver aangelegd. Hiermee wordt het thema water doorgezet, dat langs het zuidelijke deel van de Hordijk in het masterplan voor IJsselmonde is voorgesteld. De nieuwbouw bepaalt het beeld voor de entree van de wijk vanaf de Reyerdijk; ze vormt het nieuwe gezicht van de wijk en zal dan ook een belangrijk visitekaartje worden voor de verdere ontwikkelingen in Hordijkerveld.