de Kern

Brede basisschool

De school maakt deel uit van de nieuwe wijk Kernhem in Ede. Het gebied ligt op de rand van de Gelderse Vallei en de Veluwe en is van grote landschappelijke waarde. In het door West 8 Landscape Architects ontworpen stedenbouwkundig plan, worden de bestaande landschappelijke karakteristieken als uitgangspunt genomen. De locatie van de school grenst aan een bestaande houtwal.

De plattegrond van de school heeft de vorm van een U met een naar het zuiden gerichte open zijde. De speelruimte voor peuters en kleuters ligt tussen de poten van de U. Het schoolplein aan de westzijde van de school is bestemd voor de oudere kinderen en heeft een openbaar karakter. Licht, lucht en uitzicht waren belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp. Er is gekozen voor een ruimtelijke organisatie met een ontsluitingszone aan de gevel en aan een zijde klaslokalen.

De dubbelhoge gemeenschappelijke ruimte is het hart van het schoolgebouw. Ruimtelijk en functioneel worden hier beide verdiepingen en beide vleugels met elkaar verbonden.De drie gangen met groepsruimtes en de gang met speelzaal en voorzieningen komen op de gemeenschappelijke ruimte uit, maar houden elk hun eigen sfeer.

Vanuit de gemeenschappelijke ruimte kun je direct op de veranda komen onder het dakoverstek aan de noordzijde van het speelplein. Ook de gang bij speelzaal en peuterspeelzaal komt hier rechtstreeks op uit. De gemeenschappelijke ruimte heeft een grote tribunetrap die geschikt is voor uiteenlopende activiteiten.

Met behulp van twee beweegbare wanden kan de lager gelegen speelzaal bij de gemeenschappelijke ruimte getrokken worden. Het geheel is geschikt voor voorstellingen en feesten, terwijl een functie in de avonduren ten behoeve van buurtactiviteiten ook mogelijk is.

Het werkbalkon in de gemeenschapsruimte wordt gebruikt als werkplek voor de oudere kinderen. Buiten schooltijden is het werkbalkon de basisruimte voor de buitenschoolse opvang. Peuters komen binnen door een separate entree nabij de peuterspeelzaal. De groepsruimtes voor de kleuters zijn direct aan het speelplein gelegen. De onderbouw heeft extra grote groepsruimtes. Toiletgroepjes liggen tussen de lokalen, er is direct visueel toezicht mogelijk. Lokalen voor de midden- en bovenbouw liggen op de verdieping. Toiletgroepen en werkplekken zijn direct bij de groepsruimtes gesitueerd.