Verbouwing kerkgebouw

Verbouwing kerkgebouw

Het kerkgebouw van de Roomskatholieke parochie van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten is in 1953 gebouwd naar ontwerp van architect H.P.J. de Vries. Het is een fraai gedetailleerd bakstenen gebouw met iroko spanten en dakbeschot. Het complex bestaat uit een kerkzaal met middenschip en zijschepen, een pastoriegebouw van drie verdiepingen en een klokkentoren.

Het complex is verbouwd tot woongebouw. Doordat er een nieuwe en passende bestemming voor gevonden is kon dit markante gebouw voor de stad behouden blijven. In het ontwerp is ernaar gestreefd de nieuwe bestemming op een bescheiden manier in te passen in het bestaande gebouw. Een deel van de glas-in-loodramen is vervangen door slanke aluminium schuifpuien. Door de bakstenen absis te vervangen door een groot raam met horizontale lamellen is de zeer introverte kerkruimte naar buiten toe geopend.

Het middenschip is ruimtelijk intact gebleven; de oorspronkelijke iroko dakconstructie en het fraaie metselwerk zijn zichtbaar gebleven. De stalen loopbruggen en de trappen naar de woonunits zijn de nieuwe elementen in deze ruimte. Het middenschip geeft toegang tot de woonunits en wordt gebruikt als gemeenschappelijke ruimte en als speelruimte voor de kinderen. In de zijschepen zijn 23 zelfstandige woonunits in twee verdiepingen gemaakt. De voormalige pastorie is geschikt gemaakt voor bewoning door een woongroep. In de verbindende ruimtes en in het souterrain zijn ruimtes voor kantoren en diverse voorzieningen opgenomen.