Lighthouse Chapel

kerkgebouw en kinderdagverblijf

Het huidige gebouw, The Lighthouse Chapel, is ontstaan uit een in 1999 gerealiseerd gebouw, het Crea-gebouw, waarvan de vormgeving in hoge mate werd bepaald door de toenmalige situatie. Het gebouw strekte zich uit aan beide zijden van het dijklichaam van de Karspeldreef, verbonden door een deels onderbouwd viaduct. Een grootschalige herstructurering van de Bijlmer werd kort na de realisatie in gang gezet. Als gevolg hiervan is het viaduct gesloopt en zijn de Karspeldreef en Kromwijkdreef verlaagd waardoor grote delen van het gebouw moesten worden verwijderd. Daar waar de gevelfunctie van de dreven wegviel moest het gebouw worden voorzien van nieuwe gevels. Vervolgens gaf de nieuwe eigenaar, de Pinkstergemeente Amsterdam Zuidoost, opdracht aan het bureau om ook het interieur aan te passen aan zijn nieuwe functie. Het oorspronkelijk voor creatieve doeleinden gerealiseerde gebouw, zal in de toekomst gebruikt worden als kerkgebouw en kinderdagverblijf. Het deel van het gebouw gesitueerd aan een binnenplaats is ingericht als kinderdagverblijf, waarbij de binnenplaats kan fungeren als speelplaats. Daarnaast zijn drie zalen en een keuken ingericht. Twee van deze zalen worden gescheiden door een grote schuifwand. Een grote kerkzaal bevind zich in het zuidelijk deel van het gebouw. De centraal in het gebouw gesitueerde ruimte wordt al sinds de oplevering van het gebouw gebruikt door Radio Zuid Oost. Deze ruimte werd al tijdens de bouw aangepast aan de akoestische wensen van de RAZO.