Egelshoek

Wijk tussen strandwal en strandvlakte

Het plan Egelshoek te Heiloo is het winnend ontwerp van een meervoudige opdracht die in 1996 werd uitgeschreven door de gemeente Heiloo. Het thema van deze wijk is de integrale ontwikkeling van architectuur, stedenbouw en ecologie. De locatie ligt op de overgang tussen de strandwal en de strandvlakte. Ter plaatse van deze overgang is een parkzone ontworpen met een vijver en een elzenbosje. De vijver heeft een hoog- en een laagwaterdeel, met een windmolentje wordt gezorgd voor een constante stroming. De begroeiing van het schiereiland heeft elk seizoen een andere kleur. In het verlengde van dit park ligt de bestaande stolpboerderij.


De strandwal grenst direct aan het Heiloo's bos. Om het bos met bestaande en nieuwe bomen zoveel mogelijk intact te laten is gekozen voor compacte, gestapelde bosvilla's van 3, 4 of 5 woningen. Het doorlopende groene gebied tussen de bosvilla's is in beheer van de vereniging van eigenaren, het heeft een semi-openbaar karakter. Tussen de privetuinen en het semi-openbaar gebied zijn beukenhagen aangeplant. De bestaande houtwallen op en rond het gebied zijn gehandhaafd.
Het regenwater wordt voor een groot deel geabsorbeerd door de met mos-sedum begroeide daken. Het overtollige water wordt zichtbaar afgevoerd via open hemelwater afvoeren en verzameld in wadi's. Vandaar kan het water doordringen in de grond.


De bestrating is teruggebracht tot minimale rijstroken en fietspaden, ontworpen in het Heiloo's profiel. Tussen rijweg en fietspaden liggen groene bermen, parkeerplaatsen zijn uitgevoerd met grastegels, er zijn geen trottoirs.
Door de nabijheid van het Heiloo's bos is er een gevarieerde flora en fauna, die ook in de Egelshoek de ruimte krijgt.
De 20 bosvilla's hebben de status van voorbeeldproject duurzaam bouwen gekregen. Duurzaam vanwege de inpassing in het landschap, het bijzondere watersysteem en diverse dubo maatregelen zoals een warmtepomp voor verwarming en warm tapwater.